Branden på Scandinavian Star

Mange, ikke mindst i Nordjylland, havde branden på færgen Scandinavian Star tæt inde på livet.

Scandinavian Star brød i brand om natten 7. april på vej fra Oslo til Frederikshavn.
482 besætningsmedlemmer og passagerer var om bord på færgen. 158 af dem mistede livet ved branden, mens yderligere én døde senere af sine kvæstelser. Langt de fleste omkom på grund af den giftige røg, som branden udviklede.
Efterforskning har vist, at ilden var opstået flere forskellige steder på færgen, og at der dermed sandsynligvis var tale om en påsat brand.
Ret hurtigt efter katastrofen rettede politiet mistanken mod en 37-årige dansk lastbilchauffør. Mistanken opstod, fordi han siden 1974 var dømt for i alt fem brandstiftelser, men der var ingen tekniske beviser, der pegede på, at han havde antændt skibet.
Det afholdt dog ikke politimesteren i Oslo på et pressemøde 11. marts 1991 fra at konkludere, at man havde fat i den rette gerningsmand
Først i juni 2014 trak norsk politi anklagen tilbage, efter at en ny gruppe efterforskere fra Oslo Politi havde kigget den gamle sag igennem og ikke fandt et bevismæssigt grundlag for at kunne konkludere, at branden var startet af den 37-årige lastbilchauffør.

Sikkerheden om bord på Scandinavian Star blev kritiseret, da det kom frem, at personalet hverken havde holdt brandøvelser eller var blevet instrueret i sikkerheds udstyret. En del af skibets besætningsmedlemmer havde kun ringe kendskab til skibets sikkerheds procedurer. Mange af dem var ikke uddannede søfolk, og da de ikke talte engelsk, havde officererne dårlig mulighed for at kommunikere med dem.

Kaptajnen, rederen og direktøren blev i 1993 dømt for overtrædelse af loven om skibes sikkerhed. De fik den daværende strengeste straf på seks måneders hæfte.

Pårørende til ofrene har kritiseret efterforskningen og mener, at branden var et forsøg på forsikringsvindel. Det samme mener den norske ekspertgruppe ”Efterforskning af mordbranden på Scandinavian Star”, der fremlagde resultatet af sine undersøgelser 6. april 2013. Resultaterne og materialet fra ekspertgruppens rapport er efterfølgende blevet delt med politiet i Oslo.
I 2015 besluttede Norges storting at nedsætte en undersøgelseskomission, der skal granske omstændighederne ved færgebranden.
I 2015 kom norske politifolk til Danmark, hvor de fik en dommers tilladelse til at ransage hos Mike Axdal fra den danske støtteforening. Han har samlet flere tusinde sider med informationer om katastrofen, skibet og rederiet.

Februar 2016 bryder den tidligere danske hovedundersøger af katastrofen, Flemming Thue Jensen fra Søfartsstyrelsen, 26 års tavshed og siger til Politiken og norsk TV2, at han mener at vide, at det var to besætningsmedlemmer om bord på Scandinavian Star, som stak ild på færgen. Ifølge den danske skibinspektør Flemming Thue Jensen, har norsk politi gjort et ualmindeligt dårligt politiarbejde i sagen om skibsbranden på Scandinavian Star.

Også Flemming Thue Jensens daværende chef i Søfartsstyrelsen, Knud Skaareberg Eriksen, vælger at bryde med 26 års tavshed og fortæller om sin oplevelse af forløbet omkring tragedien 7. april 1990. Han fortæller nu, at han i 1990 oplyste fire navne fra besætningen på Scandinavian Star, som kunne være mulige gerningsmænd bag skibsbranden.

Senest har eksperter i brandsikkerhed været ude at sige, at den norske Scandinavian Star-rapport er forkert.
Lars Schiøtt Sørensen, som er seniorforsker i brandsikkerhed ved Aalborg Universitet, fortalte på et pressemøde afholdt af Scandinavian Stars Danske Støtteforening, at rapporten hviler på nogle principper om energibalance og ting som brandeffekt, som, efter hvad han har kunnet læse sig frem til, ikke er korrekte. Den er fejlbehæftet på visse punkter, som gør, at de konklusioner, den kommer frem til, er forkerte. Seniorforskeren har sammen med to svenske kolleger gennemgået rapporten.

Der er indgået en aftale mellem Scandinavian Stars danske støtteforening og Frederikshavn Kommune om placeringen af et mindesmærke for ofrene for branden på Scandinavian Star.
Monumentet opstilles på Paradiskajen, som var det sted, hvor Scandinavian Star skulle have lagt til ved ankomsten 7. april 1990. Det nye mindesmærke vil blive udformet i granit og være cirka tre meter bredt og 1,6 meter højt. Det vil blive forsynet med en mindeplade.

Der er allerede opsat monumenter i Oslo og i Lysekil i Sverige.