RF 2 forlis

1. december 1981 bliver redningsfartøjet RF2 fundet - skyllet op på stranden seks kilometer syd for Hirtshals

Vinden var fra NØ og blæste ca. 20 m/s med en bølgehøjde på ca. 4-5 meter. Strømmen var SV-gående med en hastighed på 3-4 knob.
Under disse ekstreme forhold forliste fiskefartøjet ”Hanne Dorthe” af Hirtshals under indsejling til havnen natten til 1. december 1981. I forsøget på at finde overlevende og under den efterfølgende hjælp til de øvrige kuttere, som deltog i eftersøgningen og søgte havn efter indstillingen af eftersøgningen klokken 01.00, fik ”RF 2” redningsbåden en forkert sø, der vendte fartøjet 180 grader og under ulykkelige og uheldige omstændigheder, blev den liggende med bunden i vejret.
Om bord på RF 2 var i forlisøjeblikket seks personer: Fører og næstkommanderende, første- og anden radiomand, reservemotorpasser samt et medlem af reservebesætningen.
”RF 2” var bygget som et heldækket, enkeltskruet redningsfartøj og havde gennemgående dæk, ruf og styrehus. Fire vandtætte skotter inddelte fartøjet i forpeak, storesrum, lukaf, motorrum og styremaskinrum. Fartøjet var udstyret med to oppustelige redningsflåder i glasfibercontainere, hver med kapacitet til 10 personer.
På vej ind i Hirtshals yderhavn kort efter kl. 01.00 under vanskelige vind-, sø- og strømforhold krængede "RF 2" voldsomt over til styrbord. Herved blev grejet i paunerne (de åbne stuverum) i styremaskinrummet slynget ud. Da "RF 2" var på højde med det yderste af dækmolen påbegyndtes et bagbord drej, og omtrent samtidig gik hovedmotoren i stå. "RF 2" faldt herefter af for vind og sø uden manøvremuligheder og lå i et tidsrum stille i den hårde sø. Kl. 01.04 blev "RF 2" ramt af en meget høj brydende sø, krængede ca. 90 mod bagbord og blev umiddelbart efter udsat for en belastning mod bagbord side, der kan sammenlignes med virkningen af et frit fald på adskillige meter. Herved knustes begge sideruder i bagbord side, og vandindstrømningen bevirkede, at "RF 2" blev liggende på bagbord side, indtil der var strømmet så meget vand ind, at fartøjet krængede helt over og blev liggende med bunden i vejret.
De krav som Farvandsdirektoratet oprindelig stillede til RF 2 var en skærpelse af de krav, der af Skibstilsynet blev stillet til handels- og fiskerfartøjer. Således forlangte man eksempelvis for "RF2" en fuldstændig selvoprettende evne, hvilket langt oversteg kravene til konventionelle skibe.
Trods de mange oprindelige krav blev virkeligheden en anden. Der blev foretaget for mange løbende ændringer, men der blev foretaget alt for lidt kontrol med konsekvenserne af disse ændringer. Dette ændrede "RF 2" fra at være et godt skib på projektstadiet  til at være et ustabilt, dårligt skib som nybygning.
Kommission III's konklusion var, at årsagen til "RF2"s forlis var fartøjets dårlige stabilitet, kombineret med dets skrogform og store vindfang.  Dermed forkaster man de to tidligere kommissioners teorier om en fejlanbragt pagaj, der gav motorstop, afviser at mandskabet havde ansvaret for forliset og afviser tillige at besejlingsforholdene ved Hirtshals skulle være ekstremt vanskelige.