Gedesti eller motorvej?

Nordjyder i demonstration for en firsporet motorvej op gennem hele amtet. Foto: Søren Schnoor 24-9-1985

 Debatten om en motorvej op gennem hele Nordjylland blev bragt på afveje i 1979. Før den tid blev der udelukkende talt om og kæmpet for en motorvej, men så kom begrebet motortrafikvej ind i diskussionen. Ordet "gedesti" som betegnelse for motortrafikvejen blev første gang lancheret ved et redaktionsmøde på Aalborg Stiftstidende. Den 23. september 1985 blev der afholdt et offentligt møde om den nordjyske motorvej i Aalborghallen. Mødet var arrangeret af Nordjyllands Erhvervsråd, og daværende trafikminister Arne Melchior deltog i mødet. Ved dette møde lykkedes det for de nordjyske politikere at opnå tilsagn fra trafikministeren om at iværksætte en undersøgelse af behovet for nye højklassede vejforbindelser mellem Aalborg og Frederikshavn og mellem Aalborg og Hirtshals. Et udvalg af teknikere fra Vejdirektoratet, Nordjyllands Amt og de berørte kommuner undersøgte derefter i fællesskab forskellige muligheder for placering af de to veje fra Nørresundby til henholdsvis Frederikshavn og Hirtshals. Vedtagelsen af Storebæltsforbindelsen i 1986 satte skub i udviklingen af nye og gode veje i Nordjylland.